Kontakt

Masz pytania?

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz lub zadzwoń!

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapoznanie się z ofertą produktów KAISAI. Poniżej znajdą Państwo wszystkie dane potrzebne do kontaktu z dystrybutorem oraz szczegóły dotyczące sieci sprzedaży.

Siedziba

  •  FG POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    ul. Ostrobramska 101A,
    04-041 Warszawa, Polska
  •   +48 22 465 65 85
  •   +48 22 879 99 07

Dział handlowy

Napisz do nas

Zgłoszenie serwisowe

Sieć sprzedaży

FG POLAND Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000706524, NIP: 8792259260, REGON: 871527454
Kapitał zakładowy: 3.100.000 zł pokryty w całości

www.fgp.pl